Училища

Хората категорични: Математическите училища да са отделен тип учебни заведения

Близо 75% участниците в онлайн допитването по проекта за закон за училищното образование смятат, че математическите училища трябва да бъдат обособени като отделен вид учебни заведения.

Според анкетираните там трябва да има прием и в прогимназиален, и в гимназиален етап след проверка на математическите умения на децата.

Това обявиха от МОН по време на вчерашния отчет на дейността на министерството за последната една година.

Около 70%  са на мнение, че трябва да се въведе разрешителен режим за частните занимални, 61% от отговорилите са на мнение, че както държавата, така и общините трябва да имат възможност да откриват ресурсни центрове.