Мнения

Хипермаркет инвестира в младите хора и бъдещето им в България

Популярна верига хипермаркети направи дарение за десет български университета. На специална церемония в МОМН те получиха ново компютърно оборудване на обща стойност 100 000 лв, информира пресцентърът на просветното министерство.

Дарението е организирано със съдействието на министъра Сергей Игнатов. След като поздрави академичната общност и всички присъстващи със студентския празник, министър Игнатов благодари на компанията за социално отговорната мисия, с която са се заели. Той подчерта, че „това, което се прави днес, се вписва в голямата тема за връзката между бизнеса и образованието. С такива, на пръв поглед малки стъпки, през годините тази спойка става все по-здрава“.

В заключение министър Игнатов изрази своята увереност, че това е добра практика, както и надеждата, че тя ще бъде последвана.

От страна на дарителите говори изпълителният директор Божидар Колев, който сподели, че намерението да направят този благотворителен жест е продиктувано от тяхното желание младите хора да се задържат у нас – „да останат да учат, да живеят и да работят в България“. Чрез новооборудваните компютърни кабинети обучението да стане по-задълбочено, по-привлекателно и по-интересно.

„Инвестицията в младите хора е инвестиция в бъдещето на България“, каза в заключение г-н Колев.

Десетте университета, на които бе предоставена техниката са: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Университет по библиотекознание и информационни технологии – София, Нов български университет – София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Тракийски университет – Стара Загора и  Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас.

Дарената техника представлява напълно окомплектовани компютърни конфигурации или други устройства – мултимедийни проектори, скенери, принтери, според специфичните нужди за обучение на студентите в съответното висше училище.