Учители

Хасково търси учители

Сериозен брой учители се търсят от Бюрото по труда в Хасково. Вакантни са шест места за преподаватели по български език и литература, както и такива по информационни технологии, по английски език, философия и др.

Търсят се и двама старши-учители в прогимназиален етап (информационни технологии) и начални учители.

Свободни места са обявени още за старши-учител в прогимназиален етап (български език и литература и музика), за учител по български и английски език, още един – само по английски, по философия, по информатика, по физическо възпитание и спорт, за старши-учител в прогимназиален етап (английски език), за старши-учител в прогимназиален етап (биология и здравно образование), за учител по информатика и информационни технологии, за начален учител с английски език и за учител по икономически дисциплини.

Търсят се още пет възпитатели, по един помощник-възпитател, младши-възпитател и възпитател начален етап и помощник-директор АСД.

Общият брой на обявените свободни работни места в седмичната справка на бюрото е 167.