Институции

Хартиените студентски книжки отпадат в УНСС

Хартиените студентски книжки съвсем скоро ще останат в историята за студентите от Университета за национално и световно стопанство. За първи път – 4000 първокурсници ще получават оценките си чрез малка пластична карта. 

Всеки студент може да провери оценките от своята електронна книжка на специално устройство. Безспорно преподавателите ще бъдат значително по-облекчени откъм бумащина. Засега електронни книжки имат само първокурсниците, но нововъведението ще спести тази година на преподавателите – писане и преписване на повече от 40 000 оценки.

Малка пластика – със снимка, име на бъгарски и на латиница, чип с информация и сериозна защита – така изглежда новата студентска книжка. Тя съдържа цялата информация за студента – година на обучение, специалност, лични данни, оценки. Всеки преподавател от своя страна има уникален цифров подпис и така само той може да нанася оценка.

От 2 години в университета вместо огромните хартиени се водят и електронни главни книги. „Няма как да говорим за индустрия 4.0, общество 5.0, ако ние в университета не сме направили тези стъпки“, заяви Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Системата има и мобилно приложение – така чрез електронната книжка всеки студент по всяко време може да види оценките си, класирането за стипендии, общежитие, графика за часовете, дори дали са платени здравните му осигуровки. Студентите имат право на избор – картата да се използва само като студентска книжка или тя да бъде съчетана и с дебитна карта, за да използват редица намаления, включително за градски транспорт и в търговски обекти. И министърът на образованието, и председателката на образователната комисия си пожелаха електронизацията в университетите да продължи.

Източник: news.bnt.bg