Институции

Френски нобелист предизвика кандидат-студентите в СУ

„По-добре да те мразят за това, което си, отколкото да те обичат за това, което не си” – по тази мисъл на френския писател Андре Жид 1581 кандидат-студенти в Софийския университет писаха в неделя аргументативен текст – есе. Това е втората част от изпита по български език и литература, която носи 30 точки.

Други 70 идват от теста, който включва въпроси както от затворен, така и от отворен тип. Тестовите задачи по литература и част от задачите по български език са формулирани на базата на откъси от текстове.

Въпросите, проверяващи литературните компетентности на кандидатите, са базирани върху откъси както от текстове, включени в програмата по български език и литература за задължителната подготовка за XI и XII клас, така и от текстове, невключени в учебната програма. Въпросите върху откъс от неизучавано произведение са формулирани така, че отговорите им да не изискват познаване на целия текст.

По-малка част от въпросите, свързани с литературни компетентности, изискват фактологически знания (напр. разпознаване на авторство, заглавие и т.н.), а по-голямата част от тази група въпроси предполага умения за четене на художествен текст – обяснение на мотивацията на героите, тълкуване на функцията на използваните изразни средства, коментар върху структурни особености на текста.

Кандидатстващите с БЕЛ тази година са повече спрямо предходните две години, посочиха от Алма Матер. С успешно издържан изпит по български език и литература кандидат-студентите могат да изберат следните специалности:

„Философия” (на български език), „Философия” (на английски език), „Психология“, „Социология“, „Културология“, „Публична администрация“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „Комуникационен мениджмънт“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Славянска филология“, „Българска филология“, „Балканистика“, „Румънска филология“, „Арменистика и кавказология“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Логопедия“, „Физическо възпитание и спорт“.

С изпит по български език и литература и с изпит по история на България бъдещите студенти могат да учат в специалност „Право“. С изпит по български език и литература и с изпит по английски, френски, немски или испански език може да се кандидатства за специалност „Европеистика“, а с изпит по български език и литература и с изпит по английски, френски, немски, испански, италиански или руски език – в специалност „Регионално развитие и политика“.

В неделя се състояха и изпитите за кандидат-студентите в СУ по италиански език и по философия и социални науки.

Източник: btvnovinite.bg