Училища

Френската гимназия – в крак със съвременните информационни технологии

Срещите и изявите по повод на половинвековния юбилей на 9 ФЕГ бяха свидетелство, че историята и бъдещето на училището е в хората, които го правят – в неговите учители, ученици и родители. Във въодушевлението проблесна пресечната точка на отговорността и престижът на гимназията. Френската гимназия заема признато място сред българските училища, явяващи се значим фактор в реалните образователни процеси и последователностите в цялостната обществена система.

В последно време се осъвремени и разшири технологичната материална база в училището чрез въвеждане на компютърни терминални решения. Постигна се съотношение ученици към компютъризирано работно място 1:8. Учебните софтуерни програми се обновяват в синхрон с излизането на последните версии на съответната технология. Всички ученици и учители имат възможност да работят в самостоятелна облачна технологична платформа. Насоката, която следва училищният екип е защитаване на ключовите компетентности от Европейската референтна рамка – създаване и усъвършенстване на комуникативните умения на роден и на чужд език, дигитална вещина, способност за самостоятелно учене и събиране на информация, граждански умелости за междуличностно общуване, опитност при изразяване на идеи и творения, и емоционално и естетическо съпреживявания на света. Така се изпълнява и стремежът на колегията насочен към развитие на умението на възпитаниците на ФЕГ да разбират хората и културите, и да вникват в широкия и разнообразен кръг от съвременни методи на обработка и анализ на информацията.

От 2012 г. учениците от 9 ФЕГ имат възможност да усвояват знания от информационните технологии по най-нов стандарт на обучение – IT Academy of Microsoft. Утвърдените по цял свят сертификати за компетентност от Microsoft Office Specialist до най-високите нива на Microsoft Certified Professional, доказват знанията и личностното представяне пред академични и работодателски структури. Съчетаването на информационно-технологичните и специализираните знания ще отреждат на младите хора шанса и правото да се изявяват със задълбочени познания. Доказаните умения могат да допринесат за пълноценното присъствие на България с нейната култура и цивилизация в новото световно културно пространство – Интернет.

Така не само ще бъдем част от глобалната комуникационна мрежа, осъществявайки връзка с научни, културни и различни професионални среди по света, но ще работим активно за добър и авторитетен образ на страната ни в най-модерната среда за информационен обмен.

В изминатия дълъг и плодотворен път на своето развитие Френската гимназия, като частица от училищната система, едва ли може да даде значителен принос в изучаването  на цялостния исторически път на родното образование. Смеем да кажем обаче, че без Френската гимназия няма да са били подготвени и дори предопределени за житейския си път, многото нейни възпитаници.

И затова, в чест на нашите ученици се стремим да синтезираме класически, исторически доказани, национални и световни, и съвременно-репрезентативни обозначения в учебната ни работа, коментират от гимназията.

Източник: feg.bg