Училища

ФРГИ обявява нов конкурс по програма “Знания за успех“

За трета поредна година ФРГИ обявява конкурс за проекти по програма „Знания за успех“, финансирана от SAP Labs България. В него могат да участват училища, които чрез своите училищни настоятелства да имат възможността да получат допълнително финансиране.

До момента по програмата са финансирани 16 училищни настоятелства, чиито проекти са достигнали до ограмен брой ученици в горния курс на възраст между 14 и 18 години. През 2013/14 година са подкрепени училищни настоятелства от Видин, Силистра (2 Училищни настоятелства),  Камено, Белене, Свищов, Троян, Тутракан. Благодарение на вложените средства и усилия на организациите са ремонтирани и обогатени 8 библиотеки; закупени са нови книги и учебни пособия.

Кандидатстването за участие по програма „Знания за успех“ става чрез попълване на формуляр. Училищните настоятелства ще получат финансиране въз основа на количествени и качествени критерии за оценка като брой ученици, тип населено място, бедност, липса на възможности за развитие, достъп до качествени образователни инициативи, включване на родителите и други. Предимство ще имат училища от населени места под 50 000 жители, както и такива номинирани от служители на SAP Labs България.

Настоятелствата финансирани през 2013/2014 учебна година имат възможност да кандидатстват с дейности, които са продължение на вече осъществените.

Програмата предвижда кандидатите да са разработили дейности по всяко от следните три направления: развитие на училищната библиотека, гражданско образование и професионално консултиране.

Повече информация, може да получите от Указанията и Формуляра за кандидатстване, които ще намерите като прикачени файлове към текста на сайта на ФРГИ.

Попълнените формуляри изпращайте на адрес konkurs@wcif-bg.org до 1 октомври, 2014 година.