Ученици

ФРГИ обяви конкурс по програма “Дъга“

Стартира набирането на проектни предложения за детско и младежко развитие по програма „Дъга“ на ФРГИ. Програмата цели да подкрепи иновативни проекти, насочени към интеграцията/социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност.

Кандидатстването за Програмата, съответно получаване на финансирането, се осъществява на два етапа: Първият етап е представяне на концепция/идейно предложение. Вторият етап е представяне на предложение за финансиране (проект). На този етап се допускат само организациите, чиито идейни предложения са били одобрени и са получили техническа консултация от ФРГИ за доразвиване на техните идеи.

Приоритетно ще се финансират проекти насочени към решаване на проблеми на децата, като: Работа с деца, отглеждани в семейна среда, но от техни роднини или близки, поради икономическа миграция на родителите; Работа с деца за превенция на насилието; Предложения от малки населени места, с население до 50 000 души. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 30 000 лева, като е необходимо кандидатите да осигурят най-малко 30% съфинансиране на разходите по проекта.

Документите за кандидатстване се изпращат само в електронен формат като прикачени PDF файл.

Краен срок за подаване на идейните концепции: 1 май 2015 г., 17:00 ч.

Още информация