Мнения

ФПББ набира кандидат-стипендианти на програма “Готови за успех“ за учебната 2012-2013 година

Фондация „Помощ за благотворителността в България“ обявява прием на документи на кандидати за стипендия по програма „Готови за успех“ за учебната 2012-2013 година.

Целта на програмата е да окаже подкрепа на млади хора – сираци и полусираци – с отличен успех, да продължат образованието си. Стипендиите са десетмесечни, а годишният им размер е съответно 2000 лв. за студентите и 1000 лв. за учениците. В програмата могат да участват ученици от 12 клас, както и студенти от бакалавърска и магистърска степен в държавни университети.

Най-важният критерий за избора на стипендиантите е успехът, който имат от предходната учебна година; на второ място се оценява социалният им статус.

Още информация

Виж видео