Ученици

Фото-конкурс на тема “Доброволчеството като философия и начин на живот“

В рамките на проект на фондация „АСТИКА“ „Младежта стъпка по стъпка“ е обявен Фото-конкурс на тема „Доброволчеството като философия и начин на живот“.

В конкурса могат да участват младежи на възраст от 14 до 35 години от цялата страна.
Фотосите трябва да са с тематична насоченост „Доброволчеството като философия и начин на живот“.

Те трябва да отразяват моменти от доброволчески акции и инициативи.
Участниците в конкурса могат да изпратят фотоси си на jpg-формат, на е- майл, електронен носител (CD, DVD) или на хартия.

Изпратените фотоси ще бъдат публикувани в интернет, както и изложени в сграда с обществен достъп. Най-добрите фотоси ще бъдат отличените с грамоти, а победителите ще получат предметна награда.

Творбите изпращайте на следните адреси:
8000 Бургас, п.к.290 (за фото-конкурса)
e-mail: astika2003@abv.bg
(крайният срок не е посочен от организаторите)