Ученици

Фото конкурс “Земята в детските очи“

Международен младежки фото-конкурс „Земята в детските очи“ 2012 е възможност да се повиши информираността за важни въпроси, свързани с околната среда, както ги виждаш през твоите очи!

Конкурсът е отворен за граждани на всички страни.

Участниците трябва да бъдат на възраст 17 или повече към момента на кандидатстване. Ако сте под 16, трябва да имате съгласие на ваш родител или законен настойник за качване на изображенията си на уебсайта на конкурса.

Срок за подаване на изображенията 23:59 ч на 5 септември 2012 г.

За повече информация вижте ТУК