Ученици

Фотоконкурс “Представи си бъдещето на ученето“

Във фотоконкурса „Представи си бъдещето на ученето“ могат да участват живеещи временно или постоянно в ЕС.

Категориите са три:

– Учебна среда. Обучение се провежда всеки ден, навсякъде. Къде и с кого бихте искали да научите?

– Да учим многообразие. Мотото на Европа е „Единство в многообразието“. Как можем да включим различни обучаеми и да имаме предвид различните начини за обучение?

– Да изучаваме Европа. ЕС допринася за нашето бъдеще. Как можем да живеем, изучаваме и трасформираме Европа?

Краен срок: 10 ноември 2013 г.

Пълна информация за конкурса