Ученици

Фотоконкурс “Зелена мечта“

Партньорите по проект SUM (Sustainable Urban Mobility, Устойчива градска мобилност) организират фотоконкурс на тема „Зелена мечта“ в който могат да участват всички жители на Европейския Съюз на възраст над 14 години.

Фотоконкурсът има за цел да стимулира инициативността и информираността на участниците, като ги насърчи да изобразят влиянието на градската мобилност върху местата, където живеем, работим, учим и пътуваме.

Чрез заснемането на тематични снимки участниците могат да покажат своята гледна точка по отношение на това: как може да се подобрят системите за градски транспорт или да покажат как проблемите на градската мобилност влияят върху условията на живот в населените места.

Участниците могат свободно да интерпретират значението на думата транспорт (например: снимки на велосипеди, велоалеи, велосипедни състезания и т.н.), материалите могат да включват снимки на автомобилен, железопътен, воден транспорт, както и на иновативни транспортни системи.

Фотоконкурсът започва на 01.06.2013 г., а крайната дата за изпращане на снимките (в цифров формат) е 31.07.2013. Те трябва да се изпратят по електронна поща на адрес: communicationsum@gmail.com

Всеки участник може да изпрати само една снимка.

Oдобрените снимки ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на проекта „Sustainable Urban Mobility” до 30.09.2013, където ще бъде предложена и online-система за гласуване (брой „Харесвания”“). Първите 10 снимки с най-висок резултат ще преминат във втория етап на конкурса, където комисия от партньорите по проекта ще определи класирането на участниците.

Спечелилите първо и второ място ще получат награди: електрически велосипед и комплект части за преработка на обикновен велосипед в електрически. Останалите участници, достигнали до втория етап ще получат наградна тениска.

Победителите ще бъдат обявени на 18.10.2013 г.

Проектът стартира в през 2012 година и в него участват петнадесет организации от Испания, Португалия, Италия, Латвия, Полша, България, Франция, Швеция и Великобритания. Един от българските участници е Регионална енергийна агенция – Пазарджик (РЕАП). Някои от основите цели на този проект са повишаване информираността по отношение на градската мобилност, транспортните проблеми, влиянието на градския транспорт върху околната среда и др.