Мнения

Форум на творческто поколение за европейски млади граждани в Нант, 28-31 октомври

Форумът дава възможност на младите хора да се срещнат, да обменят идеи и да предприемат по-нататъшни стъпки за укрепване на понятието за гражданство и „животът заедно“ в променяща се Европа, и за насърчаване на желанието да работим заедно.

Място на провеждане: 28-31 октомври 2015 г. в Нант, Франция.

Могат да кандидатстват млади хора на възраст 18-30 г. от страни-членки на Съвета на Европа, които работят по проекти за насърчаване на живеещи заедно

Краен срок: 5 юни 2015 г.

Още информация