Мнения

Форум “Корея – България 2012“

Вчера в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе форум „Корея – България 2012“ с фокус върху развитието на партньорството между двете държави, съобщават от пресцентъра на МОМН.

В експозето си при откриването на дискусията Н. Пр. д-р Чън Би-хо направи равносметка върху двустранните връзки в контекста на периода след първото издание на форума през 2010 г.

Той акцентира върху динамиката и разширяването на обхвата на сътрудничеството между двете страни, като изтъкна интензивните контакти и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на науката и технологиите.

В приветствие от името на министър Сергей Игнатов  към участниците във форума, г-жа Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, изрази убеждение, че има добри възможности за разширяване на традиционно доброто сътрудничество между двете страни. По отношение на обмена между младите хора – през настоящата седмица младежка делегация от България гостува в Корея.

Идеята е добрите практики, с които българите  се запознават по време на пребиваването си, да могат да прилагат в родината си. Традициите на България в областта на образованието са известни, сподели  зам.-министър Евтимова. Като изрази задоволство от провеждането на дискусията, тя пожела успех на форума.

Представители на академичните ръководства на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, на БАН, както и на корейски и български институции и организации, взеха участие в обсъжданията.