Мнения

Формулираха основните проблеми пред професионалното образование

Демографският срив, остарялата материална база, трудностите при осигуряване на индивидуални работни места за производствена практика на учениците и слабият интерес у подрастващите към водещи сектори като туризма, бяха формулирани като основният проблем пред развитието на професионалното образование.

С промяната в Закона за професионалното образование са направени две важни положителни стъпки, а именно: олекотяване на държавните зрелостни изпити и увеличаване на часовете по практика за сметка на теорията. 

Източник: МОН