Ученици

Фондация „Проф. Джон Атанасов“ дава по 100 лева на всеки ученик и студент за компютър

Ваучер, покриващ 100 лв. от сумата за покупка на нов компютър, осигурява фондация „Проф. Джон Атанасов“ на учениците и студентите в България. Единственото условие е кандидатите да се обучават в регистрирано държавно или частно учебно заведение. Образователният статут ще се доказва с предоставяне на уверение, заверено от съответното учебно заведение. След като бъдат одобрени кандидатите ще получат ваучер, покриващ до 100 лв. от стойността на компютъра. Валидността на талона е 30 дни. РС-то може да се закупи от одобрена от фондацията фирма. Формата на обучение на студентите няма да се взима под внимание. Тя може да е както редовна, така и задочна или дистанционна. Документите се приемат в офиса на фондация „Проф. Джон Атанасов“ София, бул. „Дондуков“ 11, ет. 2. Възможно е и изпращането на формулярите по пощата на посочения адрес. Одобрените кандидати ще получат талона за субсидия за закупуване на компютърна система на електронната си поща в 7-дневен срок след получаване на документите в офиса на фондацията. След това трябва да разпечатат талона на произволен черно-бял или цветен принтер и да го представят в избраната фирма. Избраният компютър може да се закупи и на кредит, като при този вариант ваучерът се използва за погасяване на част или на цялата първоначална вноска.

Подробна информация може да се намери на адрес www.homepc.bg. Запитвания се приемат на e-mail: office@jaf-bg.org или office@homepc.bg или на телефон 02/91 945 и 0884 000 680.

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/