Ученици

Фондация Пайдея предлага на училищни екипи апробация на модел за гражданско образование “ГРАЖДАНИ“

В заключителната фаза на проект ГРАЖДАНИ (септември-декември 2012) Фондация Пайдея предлага на училища с амбиции в областта на гражданското образование да се възползват от следните възможности:

  1. Наръчник „Развитие на гражданските умения на ученици в гимназиален етап“ с включени над 40 методически разработки за повече от 80 часа интерактивни занимания по гражданско образование
  2. Ателиетаза гражданско образование и интерактивни методи в гимназиален етап по модела „ГРАЖДАНИ” с демонстрации на активни дидактически подходи
  3. Тюторинг за организиране, наблюдение и оценка на 2 дейности с ученици, избрани от учителските екипи до края на 2012 г.
  4. Промотиране на 1 добра практикаот участващо училище в европейски мащаб (вкл. видеоклип със субтитри на англ. и фр. език)
  5. Промотиране на постиженията на училищетов областта на училищната култура, насърчаваща социалните и граждански умения на учениците на национална конференция „ГРАЖДАНИ“ през декември 2012 г. в София

Желаещите да участват училища могат да се възползват от изброените възможности безплатно, като изпълнят следните ангажименти:

  1. Заявят участието на своето училищевъв формуляра, който ще намерите ТУК
  2. Определят за участие в практическите дейности(ателиета, експериментални занимания с ученици и национална конференция) най-малко 2 учители с доказани умения за работа в екип, които са готови да споделят с техни колеги  от други училища дидактически подходи и резултатите от заниманията си с учениците
  3. Създадат условияна номинираните учители да проведат 2 занимания с учениците по модела „ГРАЖДАНИ“ в периода октомври-ноември 2012.
  4. Се ангажират да направят представяне на постиженията на своето училищев областта на социалните и гражданските компетентности  на национална конференция през декември 2012 в гр. София

Моделът за гражданско образование в гимназиален етап ГРАЖДАНИ е разработен от учители, методисти и експерти по дидактика от 5 европейски страни и е апробиран в България през първата половина на 2012 г. от две училища – 51 СОУ „Елисавета Багряна“, София и СОУ „Христо Ботев“, Кубрат. Повече информация за пилотната фаза на проекта в България сме споделили тук.

Срокът за подаване заявки от заинтересувани училища и училищни екипи е 17 Септември 2012.

За всякакви въпроси, ще се радваме да се свържете с нас на office@paideiafoundation.org