Мнения

Фондация дава 25 стипендии за обучение в чужбина

Фондация UniCredit & Universities дава 25 стипендии за бакалаври и магистри за обучение в чужбина между 3 и 6 месеца. Младежите могат да избират учебно заведение от страните, в които оперира УниКредит.

Това са Австрия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка република, Германия, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Турция и Украйна.

Кандидатите за обучение в друга държава трябва да са поне втора година студенти по икономика, финанси, банково дело, мениджмънт или право в някоя от страните, част от мрежата на УниКредит. Освен това университетът, в който се обучава кандидата, е необходимо да има договор за обмен с приемащото учебно заведение.

Стипендиите, предоставяни от Фондация UniCredit & Universities, са за максимум 6 месеца в периода януари 2016 – март 2017 г. Спечелилите финансиране за обучение в чужбина ще получат 700 евро за целия период на пребиваване в друга държава и отделно 1000 евро за виза, пътни и други разходи.

За стипендия могат да кандидатстват студенти от университети в България, ако интересите им са в областите икономика, политически и социални науки.

Краен срок: 15 ноември 2015 г.

Още информация