Мнения

Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” ще развива е-обучението

В т.н. „годишно писмо” за 2010 г. на основателя на фондация „Бил и Мелинда Гейтс” – Бил Гейтс, което той отправя публично всяка година, обявява, че сред приоритетите на фондацията ще бъде от тази година да подпомага развитието на онлайн обучението и по-конкретно – видео и интерактивно обучение.

 

Бил Гейтс заявява в документа, че очаква комбинацията на традиционното обучение „лице в лице” с онлайн обучението, да бъде следващата стъпка, с която Интернет ще изненада хората в способността си да променя и подобрява процесите.

 

Бил Гейтс посочва, като пример за видео обучение, уеб сайта http://www.academicearth.org/, в който много университети в САЩ, някои от които сред най-реномираните, са публикували за безплатно използване видеозаписи на лекции, изнасяни в тях, вкл. и от най-изявените преподаватели.

 

В писмото на Бил Гейтс се казва още, че цел ще бъде не просто развитието на подобни услуги и съдържание, а и систематизирането, класифицирането и сертифицирането им.

 

Според Бил Гейтс по този начин интерактивното обучение предоставя възможност за обучение, отговарящо на специфичните индивидуални нужди на обучаващите се.

 

От значение е не само осигуряването на интерактивното обучение и електронното учебно съдържание, а и оценяване нивото знания на отделния обучаващ се, и последвалото на базата на това, намиране на подходящото обучение за конкретните индивидуални нужди.

 

Интерактивното обучение и електронното съдържание позволяват обучаващият се сам да оцени нивото си на знания и сам да се обучава – ако напредва бързо, да развива потенциала си, а ако се нуждае от допълнителна подготовката – да запълни пропуските си.

 

Бил Гейтс пише в писмото и че следващата стъпка след създаването на стандартите за онлайн обучение, е изграждането на общност от лица, които да допринасят са създаването на онлайн учебни материали.

 

Фондацията ще работи върху реализирането на тази цел и в обозримо бъдеще ще стартират пилотни проекти, в които системата ще бъде приложена пробно и ще се оцени резултатът от това в класните стаи.

 

Председателят на фондацията изтъква, че е необходимо да бъдат осигурени по една лекция за всеки предмет и всяка дисциплина от училищата и колежите, както и че е необходимо усилията да бъдат концентрирани върху осигуряването на по един материал от най-високо качество за всеки предмет, а не върху създаването на много посредствени.