Учители

Фондация “Америка за България“ набира кандидати за програмите “Обещаващи лидери в образованието“ и “Академия за училищни лидери“

Фондация „Америка за България“ започва набирането на кандидати по две от водещите си програми за професионално развитие на учители и директори в САЩ – „Обещаващи лидери в образованието“ и „Академия за училищни лидери“.

Ще бъдат избрани 30 директори и 15 учители.

„Обещаващи лидери в образованието“
Избраните участници посещават 3-седмично интензивно обучение в педагогическия факултет към Колумбийския университет (Columbia University’s Teachers College) в Ню Йорк. Те се запознават с най-новите педагогически методики, образователни технологии и похвати за измерване на постиженията на учениците. Програмата има силен практически фокус, като включва серия от посещения на училища в Ню Йорк и обмяна на знания с американски колеги. След завръщането си в България учителите споделят наученото със свои колеги и работят за осъвременяване на методите на преподаване.

„Академия за училищни лидери“ избира 30 български училищни директори за участие в едноседмичен интензивен семинар за професионално развитие. Специално за провеждането на семинара в България пристигат признати експерти по педагогика и лидерство в образованието от Банк Стрийт Колидж (Bank Street College of Education) в Ню Йорк. По време на семинара участниците преминават през динамични упражнения и задачи, чрез които научават как по-добре да идентифицират, анализират и да се справят с проблемите в училище.

След приключване на семинара директорите разработват и предават детайлни планове за иновативност и подобряване на своите училища, сред които американското жури избира 15. Директорите, чиито проекти бъдат избрани, имат възможността да участват в десет-дневен професионален семинар в Ню Йорк, да посетят училища и да обменят опит с американски училищни директори.

Краен срок: 7 февруари 2016 г.

Още информация