Мнения

Фокус върху професионалното образование за възрастни хора

Професионалното образование и обучението за възрастни хора са нов фокус в европейската Програма „Еразъм+“ за 2017 г. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева по време на конференция по програмата. За следващата година е предвиден с 14% по-висок бюджет по „Еразъм+“. За тази година той е 27.4 млн. евро, посочи министърът.

„Еразъм+“ е най-известната програма за обмен, финансирана от ЕС. Тя има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта.

Проучване на ЕК показва, че 92 на сто от работодателите търсят личностните черти, за чието изграждане допринася „Еразъм+“ – толерантност, увереност, умения за решаване на проблеми, любознателност, познаване на собствените силни и слаби страни и решителност, когато се взема решение за наемане на работа, каза министър Кунева.

Директорът на Центъра за развитие на човешките ресурси Татяна Калканова запозна участниците в конференцията с проведените две проучвания за предварителна оценка на въздействието на Програма „Еразъм+“ и за общественото мнение във връзка с нейното изпълнение. Те ще бъдат обективна основа за предстоящата през 2017 г. междинна оценка на „Еразъм+“, която ЕК ще осъществи в рамките на целия ЕС.

Ефективността на Програма „Еразъм+“ като цяло може да бъде определена като много добра, което е необходима предпоставка за висока степен на въздействие в социален и икономически план. Полезността чрез резултатите от реализираните проекти е висока – над 93% от анкетираните. Приложимостта на резултатите от реализираните дейности по проекти, включени в извадката, свидетелстват за висока степен на показателя – над 88% от анкетираните твърдят, че постигнатите резултати помагат за решаване на съществуващи проблеми в сектора.

Източник: МОН