Училища

Финансират училищата по три стандарта от следващата година

1000 ученици в 35 паралелки се обучават в дуално образование тази година. Това стана ясно от отговора на просветния министър Красимир Вълчев в ресорната комисия в НС. Ще има три стандарта, по които училищата ще получават пари за ученик. Единият е стандарт, който няма да зависи от броя на децата, другият е стандартът за дете и последният е на паралелка.

Никой няма да е на минус следващата година, успокои Красимир Вълчев. Ще има целенасочено въздействие върху някои райони на страната, стана ясно от думите му. Търси се конкретен механизъм, който да обвърже професионалното обучение в специалности, където в бъдеще ще има недостиг на кадри на пазара на труда.Тези специалности ще бъдат финансирани, обясни Вълчев. Средствата ще бъдат заделени в бюджета за следващата година.

Мисли се за транспорта на учениците. Основно в големите градове са съсредоточени дуалните паралелки. От БСП не виждат промяна в просветната система и попитаха за финансирането ѝ. Според отговора на министъра се търси баланс.

Ще има финанси за учебни заведения с концентрация на деца от уязвими групи. Това ще балансира системата, уверен е министърът на образованието. Малките училища ще получат повече средства и ще бъдат обезпечени с педагогически специалисти тези в отдалечените райони.

Източник: news.bg