Училища

Финансират професионалните гимназии с още 3 млн. лв.

Три милиона лева повече са предвидени в бюджета за 2018 г. за финансиране на обучението в професионални гимназии. Това съобщи в Пампорово през уикенда министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той бе на среща с директори на училища от Смолянска област. Целевите средства са за обучение по специалности, които са важни за пазара на труда, но засега не са предпочитани от младежите.

“Идеята е да насърчим професионалните гимназии да ориентират профила си към потребностите на пазара на труда. От друга страна, трябва да насърчим и учениците да избират съответните паралелки. Защото е факт, че последните десетилетия професионалното образование загуби известна атрактивност, намаля търсенето. Ние трябва да мотивираме учениците да се включат в професионално образование. Заслужава си. Това ще бъдат позициите, в които в най-голяма степен ще растат доходите заради недостига на пазара на труда. В много случаи те ще изпреварят възнагражденията за позициите, които изискват висше образование.

Целта ни е да насочим повече ученици към професионалното образование, защото занапред там ще могат да получават по-високи доходи. Ще ги насърчим със стипендии, ще преструктурираме профилите на професионалните гимназии, затова очакваме да ни подпомогнат и обществените съвети, в които има работодатели”, каза Вълчев.

„Чрез бюджета за догодина и Закона за предучилищното и училищното образование се въвежда диференцирано финансиране на професионалните паралелки в зависимост от бъдещото търсене на професии. Допълнително финансиране ще получат паралелките с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Предстои да го разработим този механизъм.

Ние общо взето знаем в кои сектори са тези паралелки. Това със сигурност ще засегне техническите професии. А при динамичния пазар на труда децата във все по-голяма степен могат да очакват, че в бъдеще могат да се реализират точно защото са придобили професионална квалификация, а не заради висшето си. Много от децата учат висше образование, това не е нежелателна политика. Желателно е, но въпреки че са придобили висше образование, те могат да се реализират благодарение на професионалното си образование“, коментира още министърът.

Още от тази година МОН увеличава средствата в училища и детски градини в малките и отдалечени райони в страната чрез допълнително финансиране на общините над предвидените за това делегирани бюджети.

Училищата и детските градини в Родопите, както и в по-малките и отдалечени общини ще получат повече пари по механизма за разпределение на средствата. Общо за образование в бюджета за 2018-а са осигурени с 1 млрд. повече в сравнение с настоящата година. „Имаме допълнителна добавка за общините, които са в Родопите. Така че всички общини ще получат допълнително финансиране, независимо от това, което е за увеличение на възнагражденията, само от промяната на този механизъм те ще имат допълнително увеличение на средствата както за училищата, така и за детските градини.

Различно е при различните общини и дейности, защото се смесват няколко неща. От една страна, добавяме нови елементи във формулата. От друга страна, заради този диференциращ механизъм в една и съща община повече се увеличават за детските градини, по-малко за училищата, или обратно. В общия случай увеличението е от 3-4 до над 20%. Средно може би е между 5-10%“, поясни министърът.

Той заяви още, че е необходимо и увеличение на средствата за храненето в училищата. Според Вълчев намалението на учениците за Смолянска област е най-голямото предизвикателство пред управляващите и местната власт. „Системата постоянно трябва да се адаптира и преструктурира в съответствие с проблемите.

Иначе голямото предизвикателство пред системата в средносрочен и дългосрочен план е да имаме повече учители, повече млади хора, които да се включат в педагогическата професия. Това става с увеличение на възнаграждението като основна мярка. Предизвикателството в Смолянска област е особено в детските градини да се увеличат тези възнаграждения. Редица общини имат задължения, средствата не достигат и се налага да се дофинансират“, каза още Вълчев.

Източник: lovechtoday.eu