Ученици

Финален етап на Националните конкурси по Физика и по Астрономия в Интернет

Финален етап на Националните конкурси по Физика и по Астрономия в Интернет

На 24 април, 2010 г., от 10 ч.в зала Пленарна на Община Варна, ще се проведе представянето и награждаването на проектите от Националните конкурси по физика „Физиката в моите очи“ (http://www.innovativeteachersbg.org/ncastronomy/nka.html) и по астрономия „Ловци на небесни съкровища в интернет“ (http://www.innovativeteachersbg.org/ncphysics/NKF.html).
Комисията, която разгледа и оцени проектите, е в състав преподаватели от ВУЗ и астрономи от Института по Астрономия в БАН. Най-добрите проекти са поканени за участие в националната среща на 24 април  във Варна. Проектите ще бъдат представени чрез компютърното средство за обучение – Интерактивна дъска. В срещата ще участват ученици и учители от цялата страна, които ще обсъждат проблеми на обучението по физика и астрономия с прилагането на компютърни технологии.
В продължение на една година екипи от ученици разработваха проекти за физични и астрономични процеси и явления. В националния конкурс по физика участваха 140 ученика и учители с 34 проекта, а  в този по астрономия участваха 160 ученика с 44 проекта. Голяма част от подготвените проекти са на ниво, позволяващо използването им в процеса на обучение по физика и астрономия.
Целта на Националните конкурсо по физика  и астрономия е да стимулират творчеството и самостоятелна работа на учениците. Идеята е учениците да задълбочат и разширят знанията и уменията си по физика и астрономия и да подпомогне навлизането на информационните технологии в процеса на обучение.

 

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg