Мнения

Философският цикъл ще се учи в рамките на 144 учебни часа

Няма да има увеличаване на броя часове по информатика, но предметът ще започне да се изучава по-рано. Въвежда се предмет компютърно моделиране, който ще се учи в по-ранните класове. Той се въвежда за сметка на намаляване броя часове за информационни технологии – от 208 часа на 194 часа.

Околен свят ще се учи от 63 на 64 часа, „Човек и общество“ – с 18 часа, а история и цивилизация се увеличава от 454 на 478 часа. Изучаването на география и икономика се увеличава от 312 часа на 336 часа, философският цикъл ще се учи с предложените 144 часа, каза Танев.

Изучаването на „Човек и природа“ се увеличава от 250 на 270 часа, а биологията и здравното образование се намаляват от 244 на 234 часа за целия курс на образование, каза министър Танев. Той съобщи, че обучението по физика и астрономия се повишава от 210 на 216 часа, по химия увеличението е същото – от 210 на 216 часа.