Ученици

Учредяват наградата „Ученик на годината“ в Хасково

Кметът Добри Беливанов предлага за сесията на общинския съвет на 27 април приемане на Статут за учредяване на награда “Ученик на годината” в община Хасково. Тя ще се присъжда за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост и има за цел да поощри ученици с високи постижения в областта на науката, изкуствата и спорта, като популяризира техния талант и успехи.

Наградата е индивидуална и се присъжда на ученици от 1 до 12 клас в хуманитарната, природо-математическата област, изкуствата и спорта и професионалното образование. Наградата ще се връчва от кмета на церемония по случай 24 май и включва грамота, плакет и 500 лв.

Номинациите се правят от училищните директори след решение на педагогическия съвет на съответното училище. Срокът за подаване на номинациите в деловодството на община Хасково е до 18 май.

Номинираните ученици трябва да са носители на международни или национални награди в съответната област, да са отличници, без наложени санкции, да проявяват творческа активност в образователната дейност и в извънкласните форми и да се ползват с авторитет сред своите връстници.

Успехите в съответната област на науката, образованието, изкуството и науката носят 10 точки, активното участие в извънкласни, благотворителни инициативи и др. – 5 т., успехи и поведение в училище – 5 т. Класирането се извършва от експертна комисия към общината.

Източник: haskovo.info