Учители

Учител съм по история и цивилизация в 5 клас. Към кого да се обърна за помощ относно процедурата за оценяване на пригодността на учебниците?

Учител съм по история и цивилизация в 5 клас. Към кого да се обърна за помощ относно процедурата за оценяване на пригодността на учебниците? Как мога да получа код за достъп до Карта за оценяване?
При възникнали въпроси, свързани с оценяването на пригодността за прилагане на проектите на учебници по история и цивилизации за V клас, учителите се обръщат към директора на съответното училище, в което преподават. Директорът е преминал обучение за процеса на оценяването на пригодността на проектите за прилагането им в училище. Със заповед на началника на съответното регионално управление на образованието е създадена комисия, към която учителите и директорите може да се обръщат при допълнителни въпроси.
Съгласно т. 4 от утвърдените със Заповед на министъра на образованието и науката указания всеки учител, преподаващ учебния предмет история и цивилизации, получава чрез предоставената от него електронна поща персонален код за достъп до „Карта за оценяване на пригодността на проектите на учебник за прилагане в училище“.   

Източник: mon.bg