Мнения Учители

Учител: Съвременните автори в учебната програма са положителен момент

„Вмъкването на съвременни автори в учебната програма по литература е положителен момент, който би могъл да бъде използван много удачно от учителите.“

Това каза в интервю за БГНЕС учителят по български език и литература Мариана Бакърджиева. Тя преподава в 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София и коментира утвърдената нова учебна програма за учениците в XI и XII клас по български език и по литература. Окончателният вид на програмата бе изработен след много широко и продължително обществено обсъждане, а в образователното министерство бяха получени много писмени предложения. От април до края на юни бяха проведени 14 срещи с експерти от РУО и над 1000 учители от цялата страна и с Асоциацията на учителите по български език и литература.

Мариана Бакърджиева е сред онези преподаватели, които одобряват подреждането на текстовете хронологично в различните теми – „Родното и чуждото“, Любовта“, „Вярата и надеждата“, „Трудът и творчеството“ „Миналото и паметта“, „Обществото и властта“, „Животът и смъртта“, „Природата“ и „ Изборът и раздвоението“. „Тематичният принцип дава възможност да се подберат акценти върху няколко произведения, които да уцелват основни проблемни ядра в съответната тема и към тях да се добавят, по избор на учителя, други произведени, близки до темата. Могат да се добавят и такива, които показват развитието на проблема в различни години“, аргументира се преподавателят.

Новата учебна програма дава свободата на учителя на избира и други произведения от изучавания автор, с които биха могли да се направят различни междутекстови връзки, други автори от класическата българската литература или съвременни автори. Всичко зависи от преценката на учителя, но тя трябва да бъде съобразена с нуждите на учениците.

Въпреки новия тематичен принцип, в отделните теми хронологичният ред се запазва. „Да вземем за пример темата „Миналото и паметта“. Първият текст е „Паисий“ на Иван Вазов, вторият – „История“ на Никола Вапцаров и третият – „Ноев ковчег“ на Йордан Радичков“, обясни преподавателят. Мариана Бакърджиева приема положително и включването в програмата на произведения от съвременната българска литература. „Това е една възможност учениците да разширяват своя кръгозор до степен, в която да оличностят четеното. Класическата литература в пиедестално положение и то е абсолютно заслужено, но към него е добре да се добавят и други текстове. Особено се радвам на комедията на Станислав Стратиев „Балкански синдром“, защото смятам, че подчертаването на хумористичния и сатиричния елемент може да бъде добре използвано от колегите“, смята тя. Новите текстове за дванадесетокласниците са лирически – „Колко си хубава“ на Христо Фотев и „Посвещение“ на Петя Дубарова, които са включени в темата, посветена на любовта. В темата „Изборът и раздвоението“ учениците ще изучават „Честен кръст“ на Борис Христов.

„Промяната, която се осъществява с програмите за XI и XII клас, е голяма дотолкова, доколкото се сменя един подход с друг, но динамиката на нашето време изисква да се мисли за целенасочеността на подходите, които се използват. Доколко те изпълняват своята роля? Как да бъдат осмислени? Какво да се използва от единия в другия подход, за да се запълнят неговите празнини. Да се обгрижва преподаването в методически аспект, да се правят изследвания за ученическите постижения и да се мисли какво трябва да се промени, защото няма вечен подход“, обобщи Мариана Бакърджиева.

Източник: actualno.com