Учители

Учител на годината – България 2016

Фондация „КУЗМАНОВ“, отдел „Образование и култура“ в медийно партньорство с БНТ, стартира поредната кампания „Учител на годината-България 2016 г“.

Всеки един Учител, Родител, Ученик, общественик или инициативен гражданин, може да номинира и разкаже за избран от него Учител, за работата му в клас и в извънкласните му дейности и т.н.

Краен срок: 30 април 2016 г.

Пълна информация за инициативата