Ученици

Учител използва чат-програма и е-поща за преподаване

Преподаватели от ОУ „Св.Патриарх Евтимий” в гр. Велико Търново използват чат-програма, за да консултират учениците си. Идеята е на преподавателката по Информационни технологии г-жа Наталия Сотирова, която първа е използвала това средство.
 
Първоначално г-жа Сотирова е консултирала учениците по този начин само по един урок и е установила, че те й отговарят на т.н. шльокавица – нито кирилица, нито латиница и препинателни знаци почти липсват. Същевременно тази форма е била интересна за учениците и те са били значително по-активни в изпълнението на поставената им задача и в усвояването на учебния материал по конкретната тема. При това положение преподавателката е решила да използва чат-програма като средство в обучението и че по този начин учениците може да се учат да пишат правилно. Тя е обявила пред тях, че ще отговаря само на запитвания, написани правилно и учениците започнали да й изпращат съобщения на „чист книжовен език”, казва учителката.
 
Сега г-жа Сотирова масово възлага на учениците и приема от тях домашни по електронна поща.
 
Учениците, които не разполагат с компютър в домовете си използват компютърния кабинет в училище всеки ден по един час след края на учебните занятия.
 
По-голяма част от децата използват компютъра само за игра, а съвсем малка част от тях знаят за опасностите, които крие интернет пространството”, споделя преподавателката своите наблюдения пред в. „Янтра днес”. Според нея родителският контрол е много занижен, а семействата нехаят какво правят децата им в глобалната мрежа.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/.