Учители

Учителят-между педагога и звероукротителя!

Във форумите за учители и образование често се натъкваме на коментари, в които ученици са сравнявани със „зверове“, защото учителите са определяни като „звероукротители“.

Тази теза, колкото и да е стара, очевидно все още е акктуална, защото има и учители, за които работата в училище е „звероукротителство”, има обаче и ученици, които наистина дават достатъчно основание да има такива възприятия.

Звероукротител ли е учителят днес? Разбира се че, не е, но и разбира се, че му се налага да е и такъв. Колкото и темата да е ординарна, или пък някой да я неглижират, както често се случва, че едва ли не е писана от „третокласник“ /!!!/, реалността показва, че „звероукротителството” е нещо, което все още живее в българското училище!

Не са рядкост случаите, когато минаваме покрай класна стая, в която виковете далеч надхвърлят не просто допустимите нива на шум, а и допустимите нива на психическо търпение!

Това е една от основните причини, поради които се счита, че учителската професия е една от най-рисковите и стресовите! Разбира се, това далеч не е единствената причина за такова съждение!

Не можем обаче да виним учителите, че във форумите определят професията си и като „звероукротителство”. Учителите все пак са хора като всички останали и те също имат праг на търпение, на поносимост и на толеранс. И ако въвеждането на елементарна дисциплина в клас е процес, който изисква свръхчовешки усилия, то това не може непременно да се определи като недостатък на учителя да произведе оптимална среда.

Напротив, това е двустранен процес, който зависи и от учениците, което пък определя правилото и в обртна посока. Тоест, ако говорим, или имаме основание да говорим, за „звероукротителство” в училище, то, не е учителят този, който носи пълната и единствена отговорност за наличието на този термин в образователния процес. Учениците са всъщност обектът на това „наличие” и директно го провокират!

И така, за да обобщим темата, която някои отново могат да определят като писана от „третокласник”, всъщност, далеч не е така! Защото поведението на учениците в училище, както и умението на учителя да се справи с кризисни ситуации, дори и когато става дума за обикновено, но съществено, въвеждане на ред в класната стая, съвсем не е тема за третокласник, бих казал дори, че не е тема и за зрелостник…!!!

„Зверове” в училище няма и не може да има, проблемът е в това, че някои се държат като такива и провокират нестандартни действия, които създават усещането, че българското училище всъщност е зоопарк! А то не е, нали…!?

Венцислав Жеков

Източник: teacher.bg