Учители

Учителят като фактор за национална сигурност

Учителят е отправна точка за образованието като фактор за националната сигурност. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева, която участва в кръгла маса на тема „Образованието като фактор за национална сигурност“. Според нея,съществува тежък проблем, който е свързан с отпадането на децата от училище и демографската криза. Статистиката показва, че 20% от първокласниците са от ромски произход. До VII клас от тях остават 7%, а до XII само 1%.

Голяма част от родителите на много деца работят извън България, а децата им често живеят сами. В такъв случай родител става учителят, подчерта Кунева.

На националнатасигурност са присъщи специфични проблеми. Всеки един от тях зависи от нивото на образование на човешките ресурси като се започва от предучилищна подготовка, отбеляза министърът.

Източник: МОН