Учители

Учителят бунтар Мария Веласкес

„Няма две еднакви мнения. Няма и две еднакви деца, нито двама еднакви учители. Идеята е да уважаваш другия и това, което той мисли“ – това е едно от посланията, които Мария Веласкес иска да предаде на своите ученици.

Иска да им покаже различните гледни точки. Да разшири кръгозора им. Да ги научи да вярват в себе си, но и в другите около тях. Зад гърба ѝ, върху зелените стени на светлата класната стая, е и един от резултатите от тези усилия – графитът Respect for everyone (от англ. – „Уважение за всеки“).

Той е изрисуван от ученици на Мария във врачанското основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ , където тя преподава изобразително изкуство и музика от 2016 г. като участник в програмата на фондация „Заедно в час“.

Идеята за графита се появява в един от часовете през учебната година, когато Мария и учениците ѝ разговарят за това какво е най-важно в отношенията с околните. Още на следващия ден един от учениците се появя с лист с нарисувания графит в ръка: „Госпожо, аз съм готов.“ В началото на работата се събират много деца – дори от съседни класове и други училища. А когато по-нататък ентусиазмът пада и учениците се обезкуражават, че графитът изобщо някога ще се получи, учителката им не се отказва да им показва силата на постоянството и търпението в името на голямата цел. „Основното, което исках да обясня на децата, е, че не е важно да си напишеш името със спрея и да кажеш, че това е графит, разказва Мария, ако вложиш смисъл в графита, ако вложиш старание, то тогава е изкуство.“

Така и става – учениците се залавят за работа, след няколко месеца графитът е готов и става основата за още разговори за уважението към различието и отношенията между хората.

От началото на юли Мария Веласкес вече обучава и новите учители от програмата на „Заедно в час“, които ще влязат в класните стаи през септември. Една от темите, на които ще наблегне, е изграждането на култура на класната стая и доверие между учениците и учителя. Защото, както казва Мария, „ако искаме нещата да се случват, трябва да започнем от децата“.

Източник: dnevnik.bg