Учители

Учителските синдикати плашат здравния министър с национален протест

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ заплашва с национален протест здравния министър при отказ да ускори процедурата и в рамките на седмица да публикува проект за промяна „скандалната“ Наредба №4 за определяне на заболяванията, които застрашават живота на децата и учениците. Според синдикатите наредбата вече осем месеца не е променена и дори няма предложен проект за промяната ѝ.

Синдикатите припомнят, че в края на миналата година в работната група, във формат представители на МОН, МЗ и социалните партньори, се е стигнало до консенсус за промяната на чл. 5 от Наредба №4, която накърнявала авторитета на българския учител.

Синдикат „Образование“ посочва и че засега задържат желанието за искане на оставки и иницииране на протести на учителски синдикални организации от много български градове, за да не нарушава сътрудничеството и партнирането с Министерство на здравеопазването. „Българските учители не знаят каква е причината за осем месеца колебание на Министерство на здравеопазването. Става въпрос за промяна на две изречения в наредбата, които биха внесли спокойствие в системата“, сочат синдикатите.

В заключение Синдикат „Образование“ уверява, че ако министерството не инициира желаните промени в рамките на месец, през месец септември ще последва протест на близо 92 хиляди учители и директори в цялата страна.

Източник: news.bg