Институции

Учителските заплати се вдигат средно с 20%, но не еднакво за всички

Средно с 20% ще се повишат заплатите на учителите през 2019 г., но увеличението няма да е еднакво за всички.

10% е вдигането на заплатите за непедагогическия персонал в училищата, става ясно от проектите на бюджета за 2019 г. и на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., които Министерството на финансите публикува  в понеделник.

„Основната ни политика е към учителите. Те са най-важният фактор в системата на образованието и за тях е най-големият ни разход – коментира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред OFFNews. – Тази ни политика е продължение от миналата година и е в изпълнение на ангажимента ни за двойно увеличение на заплатите им за 4-годишния мандат на правителството.“

До 2021 г. възнагражденията на педагозите ще се увеличат двойно спрямо 2017 г., става ясно от актуализацията на бюджетната прогноза. За целта се предвидени 330 млн. лв. Още 39 млн. са заложени за непедагогическия персонал.

„Целта на изпреварващото останалите сектори увеличение на учителските заплати е не само политика по доходите, а искаме и да повишим статуса им, да инвестираме в учителите, да привлечем повече млади хора и да имаме по-голяма конкуренция за учителската професия. Стремим се да привлечем хора с добри образователни резултати, а не просто млади хора“, подчерта министър Вълчев.

Сега младите учители са едва 8% от общия брой, а през следващите 8 г. предстои да се пенсионират около 40 хиляди български учители.

Заплатите в малките училища

На въпрос ще успеят ли и малките училища да повишат с 20% заплатите, след като техните делегирани бюджети са по-скромни заради по-малкото ученици, министърът поясни:

„Не отпускаме парите на база численост и средни заплати, а през стандартите. На някое училище може да се получат малко повече средства, отколкото изисква 20-процентното увеличение, на друго може да се получат малко по-малко.

Казвам „малко повече“ и „малко по-малко“, защото двете формули са в голяма степен свързани – числеността с разпределителната формула на бюджета, въпреки че тя не е базирана на персонал.

И какво става, когато едно училище получи малко по-малко средства? От една страна, ако то има по-малко ученици, може да е намалило персонала и да му стигнат. В други случаи може да компенсира малко от издръжката или нещо друго.

Ние регулираме процеса чрез минималните заплати. Казваме, че минималните заплати растат с толкова и толкова и в най-лошия случай примерно в 2% от училищата увеличават заплатите, но не над минималните. Ако някой е бил с 5% над минималната заплата за учител и тя трябва да се увеличи с 20%, директорът може да я увеличи с 15% и пак размерът ѝ да е над минималния.“

С други думи, едно училище може да увеличи заплатите до новия минимален размер за 2019 г., който също се увеличава с 20%, и не може да пада под него. Минимумът за стартова учителска заплата например се вдига от 760 на 920 лв.

В момента около 1/3 от учителите получават основни заплати над минимума.

Догодина ще продължи предоставянето на допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. През 2018 г. такива получават над 900 училища и около 400 детски градини. С тези пари могат да се изплащат допълнителни възнаграждения на учители, да се плаща на медиатори и други специалисти. За 2019 г. се предвижда в този механизъм да бъдат включени всички ученици, а не само тези до 7. клас, като за тази цел общо по механизма са предвидени 30,0 млн. лв. или с 8 млн. лв. повече от 2018 г.

Средствата за гимназиите ще се увеличат с 9,8 млн. лева.

Това ще стане чрез въвеждането на допълващ стандарт в размер на 2% от основния стандарт за издръжка на ученик в гимназиалния етап на обучение. Причината за корекцията в сегашния финансово-разпределителен механизъм министър Вълчев обясни по следния начин:

„Миналата година направихме промени в механизма и разпределението вече не зависи само от броя ученици. Въведохме и стандарт за институции, стандарт за паралелка. В резултат на това гимназиите, които бяха по-големи и получаваха повече заради по-големия си брой ученици, получиха относително по-нисък бюджет, защото в гимназиите учебният план е повече часове. А ние, давайки еднакъв стандарт за дете в първи и в единадесети клас, не отчетохме, че учебният план е различен и има повече разходи за обезпечаване при по-големите. Затова сега вкарваме една добавка 2% за гимназиалния етап“.

Източник: offnews.bg