Учители

Учителската професия да стане по-привлекателна

„Това, което прави министерството, е свързано с подготовката на нови учители, които да влязат през следващите пет години приоритетно в средното образование. Самата специалност педагогика беше категоризирана като приоритетна, стипендиите, които се предвиждат да се дават, са малко по-високи от тези за другите специалности“, заяви заместник-министърът на образование Диян Стаматов. Той допълни, че има специално разработен проект за финансово стимулиране на хора, които желаят да се върнат към родните си места.

Във връзка със закриването на паралелки, Стаматов каза, че емиграцията оказва голямо значение.

„Друг е моментът, че при осъществяването на самия план прием винаги се залагат малко повече паралелки, отколкото са кандидатстващите ученици. Това е другата причина за затваряне на паралелки“, заяви той.

По думите му няма как да има сто процентов план прием, който да бъде запълнен в началото на учебната година.

Източник: dnes.bg