Учители

Учителка се оплака от дискриминация

Учителка с 21-годишен стаж от Севлиево се е оплакала в Комисията за защита от дискриминация. Тя е сезиракла органа, че са нарушени правата й заради нейната етническа принадлежност, уточнява вестник „Труд“.

„Трудно се приема фактът туркиня да преподава по български език и литература“, пише в жалбата си ф. С., цитирана от всекидневника.

Преподавателката е насочила жалбата си срещу зам.кметицата по образованието в общината Ценка Йонкова и срещу началника на РИО Габрово Георги Маринов. Спроед нея тя е била дискриминирана и по признаците образование, пол и възраст.