Учители

Учители споделят опит на форум в Шумен

Националният форум „Детски учител – мисия от бъдещето“ ще се проведе на 9 и 10 март и се подготвя от екипа на детска градина „Светулка“ в гр. Шумен.

Форумът е посветен на честванията по случай 130 годишнината на предучилищното възпитание в България и 30 години от откриването на ЦДГ № 24 „Светулка“ град Шумен. Събитието е под патронажа на г-жа Живка Тонева – заместник кмет по култура, просвета и образование на Община Шумен.

Организаторите очакват участниците във форума да намерят свои съмишленици, отговори на трудни въпроси и нови професионални идеи в условия на споделеност и добронамереност.

В рамките на форума може да се представят опит, идейни проекти, добри практики, разработки, доклади, материали, свързани с организация и управление на детското заведение, участие в проекти, работа с родители и пр.

Поканени са да участват работещи в детските градини, представители на академичната общност, представители и институции, имащи отношение към сферата на предучилищното образование, родители, медии и общественост.

Събитието е на 9 и 10 март и ще се проведе в х-л „Шумен“ в града.

Работата ще бъде в два тематични модула

  • „Детският учител в социалното пространство – проблеми, предизвикателства, перспективи“
  • „Детският учител – компетентности, мотивация, признание“.


Предвижда се издаване на сборник с материалите от форума.

Всеки желаещ може да участва с материал или като слушател. Участието е възможно чрез изпращане на електронните формуляри за заявяване на участие на дреси:

svetulka_shumen@abv.bg ; ili22m@abv.bg .

Условията и програмата на форума, както и формулярите за участие могат да бъдат изтеглени от сайта на ЦДГ „Светулка“.

Самият материал се изпраща на адрес forum_svetulka@abv.bg , след предварително заявено участие.