Институции Учители

Учители скочиха срещу натиск за избор на учебници

Учители скочиха срещу натиск за избора им на учебници и насочването на вниманието им към конкретно издателство за помагалата, с които ще работят.

Това се случва след писмо, което председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева е изпратила до педагозите и областните координатори, които членуват в него.

„В духа на доброто социално партньорство ви моля да подкрепите издателството при избора на учебниците за 1, 2, 5 и 6 клас и учебните помагала за 3 и 4 група на детските градини“, пише в писмото тя. От него става ясно, че причината за лобирането е „доброто социално партньорство“ с конкретното издателство, което от 10 години подкрепяло издаването на вестника на синдиката.

От образователното министерство заявиха, че не одобряват и не считат за правилен подхода, при който учителите са насочвани към избора на конкретни учебници. Те обясниха, че във връзка с разпространеното писмо ще разговарят със социалните партньори по време на Отрасловия съвет. Ще бъде проведена и среща със собствениците на издателства. От ведомството припомниха, че още с встъпването си в длъжност образователният министър Красимир Вълчев е наредил на началниците на РУО и директорите на училища да не допускат оказването на натиск върху педагозите при избора и оценяването на учебните помагала. Изборът на всеки учебник трябвало да бъде съгласуван и с обществения съвет на училището, в който участват и родители.

Получаването на материали и дарения, предоставяни от издателствата или техни представители, които са вносители на проекти, както и включването на директори и учители в екскурзии, семинари и събития, организирани от същите издателства, също е недопустимо, допълват от ведомството.

Председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета на България и директор на 119-о СОУ Диян Стаматов обясни, че педагозите по-скоро приемат писмото с насмешка. „Никой не му обръща внимание, но се създава колебание за начина, по който се избират учебници. Не трябва да има вмешателство нито от организации, нито от издателства“, заяви той. Стаматов подчерта, че е важна ролята на директорите, които трябва да спрат разпространението на подобни писма. Учителите обаче остават тези, които трябва да избират учебниците и помагалата, с които ще работят техните възпитаници. „Педагозите трябва да се водят от интересите на учениците си, а не от тези на организацията, в която членуват“, каза още директорът на 119-то. Той даде за пример, че половината от децата 5-и и 6-и клас в повереното му училище работят по помагалата на едно издателство, други по второ, а учебникът по литература бил на трето.

Източник: monitor.bg