Учители

Учители се обучаваха по проект “Моят живот, моите финанси – финансова грамотност за младежи“

На 7-8 декември 2013г. се проведе обучение на 15 учители от 10 населени места в страната – Видин, Враца, Лом, Плевен, Павликени, Разград, Лозница, Търговище, София, Пловдив по проект „Моят живот, моите финанси – финансова грамотност за младежи“, информира сайтът на РИО-Търговище.

Проектът се реализира от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ в партньорство  с фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ и финансовия портал „Моите пари“.

Финансиран е по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Целта на обучението бе учителите да се запознаят с първата в страната програма по лични финанси в страната „Моят живот, моите финанси“, разработена по проекта и да се подготвят за последващото й преподаване на свои ученици. В

Умението за управление на личните финанси се е превърнало в ключово за съвременния човек, то е необходима компетентност за социална реализация. Финансовата грамотност е включена като тема в Програмата за международна оценка на знанията на учениците (PISA) и се оценява наред със знанията по математика, природни науки, четене и разбиране на текст.  

В рамките на проекта е разработена образователна програма по лични финанси за ученици „Моят живот, моите финанси“, която обхваща  шест теми, покриващи основни сфери от управлението на личните финанси. Програмата е практически ориентирана, разработена по атрактивен за младите хора начин.

Към всяка от темите са разработени богат набор от дидактически материали. Ефективността на програмата  ще бъде измерена чрез специално разработен за целта тест, приложен в началото и края на обучението на учениците.