Учители

Учители се обучаваха за борба срещу езика на омразата

На 8 септември 2015 г. екип на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ проведе обучение на 30 начални учители от ОУ „Черноризец Храбър“ по методиката за борба срещу езика на омразата и дискриминацията.

Срещата, която се състоя по инициатива на училището и Дирекция „Превенции“ на Община Варна, протече при активно участие на учителите. Обсъдени бяха възможностите те да пилотират методиката в своите класове и да подадат обратна връзка с цел подобряване на методиката, структурата и съдържанието на обучителните модули.

За поддържане на постоянна връзка и обмяна на мнения и информация беше създадена специална група във Фейсбук, чрез която да продължи обучението и да се събират отзиви и предложения за подобряване на методиката.

Източник: safenet.bg