Учители

Учители се надяват оценките на поведението да подобрят средата в училище

На въпрос, дали учителите одобряват въвеждането на оценка за поведение с цел подобряване на дисциплината в час,  76%  отговарят с „да” и едва                 24% са отговорили с „не”. Това сочат данни от изследване, проведено от „Фондация за европейско образование и професионална квалификация”.

Оценката на поведението всъщност не е нещо ново и непременно лошо, дори напротив! Такава е имало у нас, дори и преди 9 септември 1944 г., а и след това. Разбира се мотивите за въвеждането й са различни в различните епохи, но ефектът е почти един и същ, което е своеобразен феномен.

Става дума за това, че оценяването на поведението се явява спирачка за някои по-крайни действия и намерения дори, което е и по-важното. Вместо да търсим форми на наказания, за лошо поведение, наистина е по-добре да се въведе оценка на поведението на ученика, което да подейства като превантивна мярка за ограничаване на евентуални проблемни поведения.

Това поне е убеждението на повечето учители, които споделят и в социалните мрежи/медии, че не наказанието трябва да е водещото в процеса на възпитанието, а именно – стимулът за това да не се стига до прояви, които да бъдат обект на наказания. Трябва да се борим не с последиците, а с причините за проблема и това е убедителен начин за справяне, ако не друго, поне е добър опит…!

Начинът това да се постигне е именно чрез превенция, която пък може да бъде реализирана като се оцени поведението във формат на възпиращ механизъм.

Оценяване на поведението на учениците е и практика, която може да проследим и в други държави, за да се убедим, до колко това не натежава върху административните задължения на учителите, а постига ефект, който да компенсира.

Ако учениците имат оценки и за поведение, които се оказват с известно влияние при балообразуване на общ успех, то това определено може да има силен положителен ефект в посока на преодоляване на проблемите с поведението на много от учениците.

Всъщност, понеже поведението в последните години не е било обект на оценяване и не е оказвало някакво влияние върху успеха на учениците, именно заради това някои от тях не са и обръщали внимание върху поведението си в дадени моменти.

Точно това е подходът, за да бъдат накарани ученици, особено в горния курс, сами да контролират емоциите и действията си така, че да не попаднат в ситуация, в която могат да бъдат санкционирани и това да се отрази върху плановете им за бъдещето през успеха, чрез който се кандидатства в различни учебни заведения и на различни нива.

Разбира се не бива и тази оценка да се превръща в инструмент за формално изнудване, защото и това е възможно да се появи при определени условия, които могат да възникнат в процесите в училище!

Оценяването на поведенито обаче във всички случаи се очаква да подобри общата среда, да окаже превантивно действие спрямо проблемните ученици и проблемите с някои ученици в училище, а учителите се надяват, че по този начин елегантно, без да засягат пряко достойнството на учениците, те ще могат да бъдат контролирани в рамките на една категорична, но и достатъчно щадяща законност, формулирана от нови правила за оценка и на поведението.

Венцислав Жеков

Източник: teacher.bg