Учители

Учители пред депутат: Бумащината в образованието взе връх

„Механизмът за обхващане и задържане на децата в училище може да бъде ефективен, ако е ангажимент основно на дирекциите по гражданска регистрация и административно обслужване“, това предложение направиха учители по време на среща „За делниците на образованието“ с депутата Донка Симеонова, член на Комисията по образованието и науката в 44 НС, в Гурково. „За напусналите страната деца има следа в регистрите, въпросът е как да се обедини и оптимизира информацията в България, за да бъде полезна на всяка община и на всяко училище“, коментираха педагозите.

Според тях трябва да се преразгледа и процедурата на санкции спрямо родителите при неизпълнение на задълженията им по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното образование. Не е работеща настоящата система за налагане на санкции по реда на Закона за административните нарушения и наказания на родители, чиито деца в задължителна предучилищна и училищна възраст не посещават училище. Присъстващите на срещата бяха категорични, че отговорността, задълженията и санкциите трябва да са с еднаква тежест за всички участници в образователния процес.

Дългогодишни учители смятат, че бумащината в училището е взела връх. Според тях въведеният преди година закон за училищното и предучилищно образование, и наредбите към него, са превърнали учителите и директорите в администратори, а същинската им работа все повече остава на заден план. В списъка с проблеми се подреждат още учебниците, владеенето на български език, оценяването, тромавата система за извеждане на децата извън училище, броят ученици в клас, недостигът на квалифицирани учители и липса на възможности за кариерно развитие. „Принципът на делегираните бюджети „парите следват ученика“ вече не работи, не е обвързан с качеството на образованието. БСП сме за смяна на модела, този няма да промени нито философията на финансиране, нито образованието ще стане приоритет“, заяви Симеонова.

„Децата със специални образователни потребности имат нужда от достъпна и подкрепяща среда, съобразени с техните възможности за обучение, ресурсно подпомагане и т.н., които системата в настоящия момент все още не осигурява, въпреки нормативните изисквания“, подчертаха родители и учители. „Какви изводи си прави МОН относно броя и квалификацията на психолозите, педагогическите съветници, ресурсните учители и логопедите, работещи през учебната 2017/2018г. и какви мерки ще предприеме министерството за необходимите специалисти. Този актуален въпрос поставих на министъра на образованието и очаквам отговора му тази седмица на парламентарен контрол“, каза Симеонова.

„В България трябва да се преструктурира изцяло социалната система, за да стане образованието приоритет. Държавата дава лъскави учебници на ученика, а семейството му живее в колиба. Всяка къща се започва от основите, така трябва да се случи и с държавата ни“, заявиха гурковци. Срещата се организира от общинския съветник Иванка Димитрова, председател на БСП, за да се чуят проблемите в сектора и от малките общини, за да влязат в дискусията, която се подготвя в навечерието за Деня на будителя.

Източник: cross.bg