Институции Учители

Учители предлагат МВР да ползва система на РУО

Служителите от МВР и социалното министерство да получат пълен достъп до инфосистемата на регионалното управление на образованието, за да се действа по-бързо по разширяване обхвата на учениците, настояват преподаватели от Сливен.

Към момента на обхват подлежат 4698 деца и ученици от областта, от тях 2686 са отпаднали през тази учебна година, като 1171 са в чужбина.

24 208 са учащите се деца и ученици в Сливенска област, само през октомври 2601 от тях са отсъствали 3 и повече дни от детска градина или са направили 5 и повече неизвинени отсъствия от училище.

От областния координационен съвет за обхват на децата алармират, че не достигат помещения, като най-голям е проблемът в община Твърдица и селата Тополчане, Градец, Сотиря и Сборище, където детските градини нямат собствени сгради и заемат непригодна за нуждите им база. От разширение на сградния фонд се нуждаят част от основните училища в големите села на областта, в които има ръст на раждаемостта. Сградите са построени преди 20-30 и повече години и капацитетът им не е достатъчен.

Учителите настояват за разяснения към кое от министерствата, ангажирани с обхвата, да се обърнат за решаване на тези проблеми и кои ще са източниците на финансиране.

Източник: monitor.bg