Учители

Учители от 20 школа влизат в ИТ фирми

Учители от 20 школа ще влязат в ИТ фирми, за да трупат знания и опит от специалистите, които работят в тях.

Това ще се случи по един от модулите на националната програма „ИТ бизнесът преподава“ на образователното министерство. От фирмите могат да организират семинари за педагозите по актуални теми, свързани с дейността им, а учителите ще имат възможността да се включат в различни техни проекти.

Лекциите от ИТ специалистите са с продължителност до 16 часа, а за работата по проектите на фирмата учителите ще трябва да заделят още между 20 и 40 часа. Времетраенето обаче може да се увеличи с онлайн семинари и дистанционна работа по проект на фирмата.

За финансирането на обучението на учителите от МОН са отпуснати 17 178 лева. Средствата могат да бъдат използвани за командировъчни разходи за участие на педагозите в обученията, работа във фирмите и разходи за учебни материали.

По втория от модулите на националната програма пък представители от технологичните фирми ще изнасят семинари в училищата. По време на тях ИТ специалистите ще запознават учениците с новости в тяхната работа и ще провеждат кратки демонстрационни обучения в рамките на 2 учебни часа до 2 пъти в годината. Семинарите са насочени към ученици от 1-и до 10-и клас, като те могат да се организират и за няколко класа наведнъж. За модула са класирани 42 проекта на 13 държавни и 29 общински училища. За тях за отпуснати 45 083 лв., с които могат да се финансират командировъчни на гост-преподавателите, разходи за организация, наем на зала и техническо оборудване.

ИТ специалистите ще влязат в класните стаи и ще се включат в учебния процес и по третия модул на националната програма. Те ще преподават между 12 и 18 часа, като част от профилираната или професионалната подготовка на учениците в едно от 8-те школа, които са класирани по този модул. Тематичните направления, по които ще водят часовете, трябва да са в съответствие с утвърдените учебни програми. За дейностите по този модул са отпуснати 12 570 лв., които могат да бъдат предназначени за командировъчни разходи за до 2-ма гост-преподаватели, за учебни материали, за наем на зала и на техническо оборудване.

17 от всички одобрени за участие в програмата училища са класирани по два модула, а три са класирани и по трите. Едно от 17-те школа, които са класирани по два от модулите, е столичното 51-во средно училище „Елисавета Багряна“. От него ще изпратят свои педагози да се обучават в ИТ фирми и ще провеждат семинари с ИТ специалисти в училище. Директорът на учебното заведение Асен Александров обясни, че практиката работещи в сферата да посещават класовете съществува от няколко години при тях. „Всяка година идват поне по 7-8 ИТ специалисти при нас. Първоначално ние ги търсихме, но напоследък и фирмите проявяват интерес“, сподели Александров. Според него тези срещи мотивират децата да се учат, тъй като те свързват случващото се с реалния живот и могат да направят реална оценка на силните си и слабите си страни. „Срещите им помагат да се заинтересуват от един или друг клон на ИТ сферата. Колкото повече информация имат, толкова по-лесно биха избрали какво отговаря на техните интереси“, допълни директорът на школото. Според него обаче е важно лекторите да бъдат достатъчно мотивиращи, за да могат да запалят децата към тази сфера и да могат да им обяснят тънкостите на професията. Понякога все пак се налагало и учителите да помагат по време на семинарите. Възможността педагози от школото да посещават обучения в ИТ фирми пък ще подпомогне новата специалност, която ще стартират в 51-во през учебна 2020/2021 г. – „Компютърен график“. Тя ще бъде на мястото на една от двете паралелки „Софтуерни и хардуерни науки“. От училището вече имат уверението от четири ИТ фирми, че ще получат тяхната подкрепа. Те ще дават различни реални задачи на бъдещите ученици.