Учители

Учители от Пловдив не могат да се пенсионират заради гаф с договори

Школски директори в Пловдив издирват учители, които вече не работят в техните учебни заведения, за да пререгистрират трудовите им договори и да ги прекратят повторно със задна дата. Абсурдът се налага заради огромна неразбория, която е възникнала при преминаването на делегирани бюджети, което за училищата се случи още през 2007 г., а за детските градини – пред 2012 г.

Преди промяната в системата за финансиране трудовите договори на персонала се сключваха с булстата на района в общината и носеха печата на школото и подписа на неговия директор. Сред влизането в сила на делегираните бюджети обаче всяко учебно заведение си има свой БУЛСТАТ, който вписва в тази документация. Според Наредба 5 за регистрирането на трудовете договори при промяна на БУЛСТАТ съгласно приложение 5 чл. 2 ал. 1 от Кодекса на труда всички договори е трябвало да се пререгистрират с новия.

Това обаче не е било направено. Системата на НАП също не ги е отхвърлила при регистриране, не е реагирала за грешка и при прекратяване на трудови правоотношения. Резултатът е, че към днешна дата има стотици учители, в чиито трудови договори все още е булстатът на районната администрация, а не на школото. Така в електронната система те стоят като действащи, дори и преподавателят вече да е освободен от училището. Това създава затруднение засегнатите от проблема например да излязат в пенсия, защото в регистрите все още фигурират като работещи с булстата на даден район.

В тази връзка само на администрацията в район „Централен” НАП  е изпратила списък с 350 имена и ЕГН-та на хора, чиито договори са с нейния булстат. Даден е срок за 14 дни те да бъдат огледани, хората с прекратени договори да бъдат открити, контрактите им да се оформят наново и пак да се прекратят. Този регистър е с данните към 2009-2010 г., възможно е още стотици такива случаи да излязат наяве и при преглед на по-късен период до днешна дата.

Готови сме да окажем помощ за изчистването на проблема, но това изисква огромни усилия и ровене в архивите от страна на училищата, затова заедно с районния кмет Георги Стаменов помолихме за удължаване на срока до 1 месец, разказа шефката на „Човешки ресурси” в район „Централен” в Пловдив Елена Радева. Тя е разпратила списъка до училищата и градините в района. Сега са на ход директорите да „познаят” по име и ЕГН учители, които са работили при тях, и да открият връзка с тях, за да се коригират пропуските. На много места обаче междувременно са се сменили школските шефове и завеждащите административните служби, което затруднява подобно „разпознаване”. От кметството посъветвали да се извадят ведомостите за заплати от съответния период и да се търси по тях. Това обаче изисква сравняване човек по човек на двете бази данни.  Ще има и хора, които са били по заместване и са работили кратко време, което допълнително усложнява издирването им, каза Елена Радева.

Междувременно от април е в сила ново положение – НАП изисква в трудовите договори да се вписва код на населеното място, в което е местоработата на всеки служител. Ако той е преместен от една длъжност на друга в друго селище, шефът е длъжен да нанесе корекцията в кода до 3 дни. Няма ангажимент обаче, ако човекът напусне или го освободи по своя воля. Срокът да се впишат тези кодове е изтекъл в края на октомври.

НАП няма обяснение

От  Териториалното поделение на НАП вчера не се ангажираха с коментар. Най-вероятно проблемът с трудовите договори на учителите е бил засечен с влизането в сила през април на новия Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните  единици (EKATTE), каза говорителят Елена Манолова. Това е кодът за месторабота, който вече трябва да се вписва в трудовите договори от април и срокът за това е изтекъл на 31 октомври.

От НАП подчертаха, че не са контролен орган и само приемат уведомления от работодателите, като не са отговорни кой колко коректно ги попълва. Увериха още, че офанзивата на поименното издирване на учителите по списък не тръгва от тях.

Източник: marica.bg