Все по-често заради работещи в чужбина родители отговорността за възпитанието на децата пада изцяло върху учителите.

Това споделиха с министъра на образованието Красимир Вълчев учители и директори от община Доспат. Министърът посети Доспат в края на обиколката си в Смолянска област и бе гост на единственото селско училище в Родопите, което разширява базата си, тъй като учениците му учат на двусменен режим.

„Със задоволство разбрах, че тук няма недостиг на ученици, а недостиг на материална база“, каза министърът. В разширението на ОУ „Хр. Ботев“ в Късак се влагат 363 хил. лева, като целта е да се направят нови класни стаи и да се преустанови двусменният режим. В момента 55 деца от селото се обучават от 10 учители в 4 класни стаи, като има и смесени паралелки.

Министърът получи почетен знак на община Доспат от кмета инж. Елин Радев. Отличието е израз на благодарност за подкрепата, която Министерство на образованието оказва за школата и учителите в района. Кметът отбеляза инвестицията в разширяването на училището в Късак, както и отпуснатите 962 хил. лева от правителството за ремонт на покрива и цялостно саниране на СУ „Д. Благоев” в Доспат, което е най-голямото учебно заведение на територията на общината.

Радев отчете и проектите, финансирани с 450 хил. лева по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, с които са разплатени над 160 000 лева забавени заплати на персонала в закритата ПГ „В. Левски” и са извършени ремонти на класни стаи. С безлихвен заем в размер на 117 571 лева са изплатени и натрупани задължения за заплати на персонала в училищата в с. Змейца и с. Късак и в детските градини в с. Црънча и с. Късак.

„Към момента нямаме проблеми с изплащането на възнагражденията на персонала, работещ в детските градини и училищата. В общината имаме три защитени детски градини и четири защитени училища. Всички успешно прилагат системата на делегираните бюджети“, отчете кметът.