Мнения

Учители написаха писмо до министъра

Преподаватели по информатика и информационни технологии са изразили несъгласието си с намерението на МОН в новите учебни програми да бъде намален обемът на материала по информационни технологии, четем в news.bg.

Според проекта, от програмите се отхвърля изучаването на учебната дисциплина „Информатика“, а изучаването на „Информационни технологии“ се свежда до минимум – по един час в 8 и 9 клас за целия гимназиален етап.

Според учителите съвременният живот сам налага изучаването на компютърните дисциплини и затова е напълно нелогично да отпаднат предмети, които са в основата на много специалности във висшето образование.

Притесненията на учителите още са, че учениците в повечето средни училища, където не се поставя акцент върху никой от двата предмета, ще завършат средното си образование компютърно неграмотни.

Промените предполагат и промяна на броя на учителите в тези дисциплини, което също тревожи преподавателите.

Исканията им са учебната дисциплина Информатика да продължи да се изучава в осми, девети и десети клас по 1 час седмично, а Информационните технологии да се изучават от осми до 12-ти клас поне по 1 ч. седмично.