Учители

Учители и ученици срещу тормоза в интернет

Центърът за безопасен интернет и Центърът за изследване на демокрацията набират 30 учители доброволци от софийски училища за включване в обучение по методика, разработена от изследователски екип от пет европейски държави, за оценка и самооценка на риска тийнейджър да стане жертва на онлайн тормоз.

Участниците ще получат специален сертификат за обучението. Моля, пишете на safenet@online.bg.

Тормозът в интернет е най-актуалната форма на тормоз сред тийнеджърите и може да има сериозни последствия. За разлика от „традиционните“ форми на тормоз, онлайн тормозът често излиза извън границите на класа или училището – обидни или нежелани снимки, информация или клипчета, качени в мрежата, могат да се разпространят лавинообразно и да бъдат видени на практика от всеки. Обучението е предназначено за учители, които са чувствителни към проблемите на учениците си и имат желание да общуват с тях по теми, които са важни и болезнени за тийнейджърите.

Обучението се осъществява в рамките на проекта TABBY – Пътуване в ЕС (Оценка на заплахите от тормоз в – пренасяне на процедури за предпазване в интернет в Европа), финансиран от програмата Daphe III на Европейската комисия. Проектът е продължение на TABBY – Оценка на заплахите от тормоз в интернет, координиран от катедрата по психология на Втория университет на Неапол, и с партньори: Центърът за изследване на демокрацията с подкрепата на Центъра за безопасен интернет – България, Университетът на Кипър, Аристотеловият университет в Солун, Фондация ESZTER – Унгария и ChiamaMilano – Италия. На проекта съдействаха учители и ученици от шест български училища – 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“, 51 СОУ „Елисавета Багряна“, 85 СОУ „Отец Паисий“ и 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“ в София, както и Общинско спортно училище „Дръстър“ и ПМГ „Климент Охридски“ в Силистра. В продължението на проекта като партньори се включват и Европейската обсерватория на насилието (Франция), Автономният университет в Мадрид (Испания) и Университет „Казимир Велики“ в Полша.

Учителите, изявили желание да се включат, ще получат наръчник за учителя по темите, свързани с тормоза в интернет. Те ще получат информация как по най-подходящ начин да общуват с учениците си по въпроси, отнасящи се до онлайн тормоза, да инициират групови дискусии и игри. Ще има и специална видеоигра, разработена за целите на обучението на учениците, която, от една страна, да е забавна и интересна на тийнейджърите, от друга – да им показва каква е опасността да станат жертви или причинители на тормоз в интернет.

Учениците ще попълнят въпросник за самооценка, резултатите от който ще им покажат какъв е профилът на тяхното поведение в интернет. Въпросникът може да бъде разгледан тук – http://www.tabby.eu/bg/00-bul-home/quest-bul.html. Предвижда се той да бъде попълнен два пъти – през есента на 2013 г., преди обучението на учениците и за втори път- през пролетта на 2014 г., след обучението. Целта е да се проследи доколко са били ефективни дейностите в рамките на обучението за предпазване от тормоз в интернет.